June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. gegužės 2d.
AVP:2010m. gegužės 2d.
V-oji VELYKŲ SAVAITĖ gegužės 3 d. – gegužės 9 d.
Atliepiamoji psalmė: "Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais."

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos: 
Pir. - 05.03 - 10:00 - prašant sveikatos ir Dievo palaimos, Julie Bernotas ir šeima
Ant. - 05.04 - 10:00 - už Kazimierą ir Albiną Baršauskus – S. Baršauskienės auka
Tre. - 05.05 - 10:00 - už Matidą Vasiliauskienę – Stefanijos Vasiliauskienės auka
Ket. - 05.06 - 10:00 - už Marion Milerienę – vyro Alfonso auka
Pen. - 05.07 - 10:00 - už Stanislovą ir Sofiją – sesers Juzefos auka
Šeš. - 05.08 - 17:00 - už Godą Rudinskienę – Vytauto ir Angelės Ptašinskų auka
Sek. - 05.09 - 09:00 – už Viktorą Sušinską (20 m.) ir Victorio Sušinsko (16 m.) – šeimos auka auka
Sek. - 05.09 - 10:30 -  Šventas Rožančius
Sek. - 05.09 - 11:00 - už Alfreda Puzerauską - Alvyros auka 

Bažnyčiai aukojo:
balandžio 25d. - Rinkliava: 508.68d.; Žvakės 73.15d.
po 20dol. - E.R.Verbylai, N.Jungmeisteris, A.Jungmeisteris, B.Spudulienė, I.Strauss, Č.D.Vasiliauskai;
po 10dol. - A.Mileris, I.Mališka, B.Rupšienė, D.Staškevičienė, S.Baršauskienė, L.E.Dainiai, Z.H.Lapinai, J.Valiulis, R.Z.Valinskas, S.J.Naruševičiai, P.Girdžius, Mr.Mrs.V.Givis, G.Kudžmienė, R.Pocauskienė, A.Povilaitienė, R.D.Staškevičiai, Žiaugrų šeima;
po 5dol. - I.Valkauskienė, Alexas Piešina, V.L.Stankevičiai, C.A.Constantin, A.Piešina, A.Rašytinienė, V.Remeikienė, A.Vaičekauskas, L.Sušinskienė, K.Krisčiokaitienė.

Skelbimai

******

Diana Genteman pranešė, kad Bostono Kvartetas „ Jaunos Širdys“ giedos sekmadienį, gegužės 9 d. ,Motinos Dienos proga, per 11 val. Mišias.

******

Lietuvių Būrlentininkų Klūbas organizuoja Motinos Dienos pietus, sekmadienį gegužės 9 d. po Mišių, parapijos salėje.

Bus žemaitiškų blynų su padažu, giros, kavos, pyragaičių ir lietuviška muzika, kaina 10, dol. Bus galima nusipirkti vyno.

******

Gintaro Ansamblis organizuoja suvažiavimą  ir balių parapijos salėje šeštadienį gegužės 15 d. vakare

******

Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiams už parapijos mokestį ir už jūsų aukas, meldžiame jums Dievo palaimos ir Aušros Vartų Marijos užtarimo. Iš mūsų pusės stengiamės sumažinti išlaidas ir gerai sunaudoti pajamas. 
 
Meditacija apie Tėve Mūsų 

Bet gelbėk

Gelbėk, Viešpatie, mūsų Tėve, nuo pavojų, rūstybės, godumo ir kitų ydų, ypač nuo piktojo ir pasaulio kliūčių, visur įžūliai stojančiių skersai kelio. Gelbėk nuo visokias pavidalais pasireiškiančio blogio, kad nei mintimi, nei žvilgsniu, nei žodžiu, nei darbu Tavęs daugiau neįžeisčiau, kad neatsitiktų, jog kuo nors Tau nepatikčiau...
659,101 unique visits