June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. balandžio 25d.
AVP:2010m. balandžio 25d.
IV-oji VELYKŲ SAVAITĖ - balandžio 26 d. – gegužės 2 d.
Atliepiamoji psalmė: "Esame Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys."

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 04.26 - 10:00 – už Stasę Ališauskienę – W.K. Genteman auka
Ant. - 04.27 - 10:00 - už Paužėnų šeimos mirusius –  W.K. Genteman auka
Tre. - 04.28 - 10:00 - už Margaritą Baltrukonis ir Izoliną Gustienę – Nato ir Kristinos Baltrukonių auka
Ket. - 04.29 - 10:00 - už prašant sveikatos ir Dievo palaimos, Kostas ir Janina Mickai ir šeima
Pen. - 04.30 - 10:00 - už Vytautą Sabilį – Alvyros Povilaitienės auka
Šeš. - 05.01 - 17:00 - už Marion  Milerienę – vyro Alfonso auka
Sek. - 05.02 - 09:00 – už Vytautą Sabilį – Hildos ir Zigmo Lapinų auka
Sek. - 05.02 - 10:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 05.02 - 11:00 - už Juzefą Mikalajūnienę - šeimos auka

Bažnyčiai aukojo:
2010m. balandžio 18d. rinkliava - 284,75d., Žvakės - 60,05d.;
po 20 dol. - E.R.Verbylai, B.Nagienė;
po 10 dol. - A.Mileris, V.Žitkus, I.Mališka, B.Rupšienė, D.Staškevičienė, S.Baršauskienė, L.E.Dainiai, Z.H.Lapinai, J.Valiulis, R.Z.Valinskas, S.J.Naruševičiai, P.Girdžius, A.Z.Burkšaitis, Anonymous;
po 5 dol. - I.Valkauskienė, Mr.Mrs.V.Givis, Alexas Piešina, J.Adams, C.A.Constantin, N.Bagdžiūnienė, A.Piešina, A.Rašytinienė, V.Remeikienė, J.J.Remeikis, L.Sušinskienė.

Skelbimai

Šiandien Lito Kredito Unija kviečia visus narius ir jų šeimas į metinį susirinkimą po Mišių parapijos salėje.

******

Diana Genteman pranešė, kad Bostono Kvartetas „Jaunos Širdys“ giedos sekmadienį, gegužės 9 d. ,Motinos Dienos proga, per 11 val. Mišias.

******

Lietuvių Būrlentininkų Klūbas organizuoja Motinos Dienos pietus, sekmadienį gegužės 9 d. po Mišių, parapijos salėje.

Bus žemaitiškų blynų su padažu, giros, kavos, pyragaičių ir lietuviška muzika, kaina 10, dol. Bus galima nusipirkti vyno.

******

Gintaro Ansamblis organizuoja suvažiavimą  ir balių parapijos salėje šeštadienį gegužės 15 d. vakare

******

Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiams už parapijos mokestį ir už jūsų aukas, meldžiame jums Dievo palaimos ir Aušros Vartų Marijos užtarimo. Iš mūsų pusės stengiamės sumažinti išlaidas ir gerai sunaudoti pajamas.

******
Meditacija apie Tėve Mūsų
Ir neleisk mūsų  gundyti

Matyt, Tau reikia mane ir visus žmones išmėginti, patikrinti mūsų norus, siekius, ketinimus, tarsi auksą išdeginti bandymų ugnyje. Tačiau Tu geriau neguaš  pats žinai visas mano silpnybes, ydas ir troškimus. Galiu greitai būti išmuštas iš vėžių, kurios veda į Tave – dangiškajį Tėvą. Į Tavo parengtą Amžinajį Džiaugsmą. Užtat prašau, kad suteiktum jėgų ištverti, kad šie išbandymai baigtųsi sėkmingai, kad man skirtos prieštaringosios galios neviršytų manųjų. Prisipažindamas savo silpnybę, visai nepasitikiu savimi –tik Tavo pagalba. Todėl vien į Tavo rankas sudedu savo dabartį, ateitį, savo mintis, žodžius, žingsnius, ketinimus ir menkus darbus. Iš širdies gilumos šaukiuosi Tavęs, Viešpatie; išgirsk mano, nuodėmingojo, balsą; išgirsk ir išklausyk...
659,072 unique visits