June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. balandžio 18d.
AVP:2010m. balandžio 18d.
III-oji VELYKŲ SAVAITĖ - balandžio 19 d. –  25 d.
Atliepiamoji psalmė: "Viešpatie, mane tu iš priešo rankų ištraukei."

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 04.19 - 10:00 – už Godą Rudinskienę – Petro ir Julijos Adamonių auka
Ant. - 04.20 - 10:00 - už Godą Rudinskienę – Bogumilos Rupšienės auka
Tre. - 04.21 - 10:00 - už Shea ir Fiset šeimos mirusius – Alfonso Milerio auka
Ket. - 04.22 - 10:00 - už Aleksą Mankų – Diane Vieser auka
Pen. - 04.23 - 10:00 - už Stasį Jaugelį – Z.H. Lapinų auka
Šeš. - 04.24 - 17:00 - už Marion  Milerienę – vyro Alfonso auka
Sek. – 04.25 - 9:00 – už Rudžiauskų šeimos mirusius – duterėčios auka
Sek. - 04.25 - 10:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 04.25 - 11:00 - už Eleną Kerbelienę – šeimos auka

Bažnyčiai aukojo:
po 25 dol. Parapijos mokestis: A.F.Valkauskai
balandžio 11d. rinkliava:  203,00 dol.; Žvakės: 27,75 dol.
po 20 dol.: Č.D.Vasiliauskai, P.Girdžius;
po 10 dol.: A.Mileris, R.Pocauskienė, V.Žitkus, I.Mališka, G.Kudžmienė, B.Rupšienė, D.Staškevičienė, S.Baršauskienė, L.E.Dainiai, Z.H.Lapinai, R.D.Staškevičiai;
po 5 dol.: P.Bourassa, A.Vaičekauskienė, I.Valkauskienė, C.A.Constantin, N.Bagdžiūnienė, A.Piešina.

Skelbimai

******

Šiandien po Mišių parapijos salėje bus L.K. Mindaugo ir Neringos Šiaulių kuopos metinis susirinkimas. Kviečiam visus dalyvauti.

******

Diana Genteman pranešė kad Bostono Kvartetas „Jaunos Širdys“ giedos ne šiandien o sekmadienį, gegužės 9 d. ,Motinos Dienos proga, per 11 val. Mišias.

******

Sekmadienį  balandžio 25 d. po 11 val. Mišių  bus Lito Kredito Unijos metinis susirinkimas, parapijos salėje. Narių  registravimas vyks nuo 11:30 iki 12:30.

******

Taksų kvitus už 2009 metus galima gauti klebonijoje trečiadieniais iš ryto arba sekmadieniais po Šv. Mišių. Kreipkitės į Heraldą Celtorių

******

Nuoširdžiai dekojame mūsų  parapiečiams už parapijos mokestį  ir už jūsų aukas, meldžiame jums Dievo palaimos ir Aušros Vartų Marijos užtarimo. Iš mūsų pusės Stengiamės sumažinti išlaidas ir gerai sunaudoti pakamas.
 
******

Meditacija apie Tėve Mūsų
Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams

Tokia jau maža, apkerpėjusi toli mano širdis ! Tokia neatlaidi, kerštinga ir niurgzli, kad net gėda Tau , Viešpatie, prisipažinti. Tačiau tikiu Tavimi ir nuoširdžiai prašau: sustiprink mane. Atleidžiu visiems, net didžiausiems savo skriaudikams. Tik padėk man nugalėti save: numaldyk manyje tą ikyrų, „kampuotą „ norą keršyti, neatleisti, už smūgį atsilyginti smūgiu, už dantį – dantimi. Todel padėk, Viešpatie, įveikti šį mano sieloje slypintį prieštaringą jausmą, vis skaitantį ginčytis, nenusileisti, kelti galvą, vaidytis, priešintis, nerimauti. Juk Tavo Sūnus, būdamas Dievas, buvo sutryptas, sudaužytas, paniekintas ir leisgyvis ant kryžiaus pakabintas. Tad išvyk iš mano sielos tą pragaištingą juodą jėgą. Pats jos niekaip neįveikiu. Tu gali pagelbėti. Tas demoniškas priešgynavimas, nenoras pakliusti mane pernelyg dažnai įveikia. Todel tegyvena mano širdyje atlaidumo saulė, kaitinima Tavosios meilės spindulias, besisemianti jėgų bei šviesos iš Tavo didybės. Mokyk mane visus mylėti ir visiems atleisti, kaip atleido Tavo Sūnus....
659,073 unique visits