June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. balandžio 11d.
AVP:2010m. balandžio 11d.
II-oji VELYKŲ SAVAITĖ balandžio 12d.–18d. Atvelykis
Atliepiamoji psalmė: "Dėkokite Viešpačiui, nės jisai geras, jis maloningas per amžius."

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 04.12 - 10:00 – už Godą Rudinskienę – S. Baršauskienės auka
Ant. - 04.13 - 10:00 - už Godą Rudinskienę – Irenos ir Gyčio Vazalinskų auka
Tre. - 04.14 - 10:00 - už Milerių ir Stasaičių šeimos mirusius – Alfonso Milerio auka
Ket. - 04.15 - 10:00 - už Godą Rudinskienę – Edita Vazalinskas ir Nicholas Cherney auka
Pen. - 04.16 - 10:00 - už Godą Rudinskienę – Sylvia Vazalinskas ir Gregory Chernowski auka
Šeš. - 04.17 - 17:00 - už Eugeniją Lukošienę – Micheline ir Algio Beniušių auka
Sek. – 04.18 - 9:00 – už Marion Milerienę – vyro Alfonso auka
Sek. - 04.18 - 10:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 04.08 - 11:00 - už Prana Mekšrūną – duktės Stefanijos Vasiliauskienės auka

Bažnyčiai aukojo:
Po 100 dol.: V.R.Goriai, J.Gorys, J.Valiulis; 60,00 dol. - C.J.Anonymous; 30,00 dol. - I.Valkauskas; po 25,00 dol. - C.A.Constantin, A.Mileris, R.Staškevičius, R. Juodis;
po 25 dol Parapijos mokestis: R.Juodis, A.Keblys;

2010m. kovo 21d. rinkliava: 971,22 dol.; Žvakės: 76,05 dol.
po 20 dol.: E.R.Verbylai, S.Baršauskienė, L.E.Dainiai, Mr.Mrs.V.Givis, G.Kudžmienė, J.Kibirkštis, S.J.Naruševičiai, R.Piečaitienė, Alex Piešina, R.Pocauskienė, B.Rupšienė, D.Staškevičienė, S.A.Staškevičiai, I.Strauss, D.Urbonavičius, Č.D.Vasiliauskai, Žiaugrių šeima, A.A.Zicha;
Po 15 dol.: R.Z.Valinskas;
po 10 dol.: A.Z.Burkšaitis, J.Blauzdžiūnai, I.Mališka, A.Pundžius, A.Piešina, A.Povilaitienė, J.J.Remeikis, A.Rašytinienė, V.L.Stankevičiai;
po 5 dol.: J.Adams, N.Baltrukonis, P.Bourassa, J.Kisielaitienė, A.Mileris, A.Vaičekauskienė.

Skelbimai

******

Kviečiame visus į Šv. Kazimiero parapiją  siandien Kantatai per 11 v. Šv. Mišias, ir pietums po Mišių,  įejimas 20 dol.

******

Sekmadienį, balandžio 18 d. per 11 v. Šv. Mišias giedos Lietuvių moterų kvartetas iš Bostono. Po Misių, parapijos salejė bus LKM ir Neringos Šiaulių kuopos metinis susirinkimas.

******

Dekojame Liudui Stankevičiui už perdavimą Aušros Vartų parapijos sveikinimą Šv. Velykų proga per CFMB radiją.

******

Taksų kvitus už 2009 metus galima gauti klebonijoje trečiadieniais iš ryto arba sekmadieniais po Šv. Mišių. Kreipkitės į Heraldą Celtorių

******

Meditacija apie Tėve Mūsų
Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams

Tokia jau maža, apkerpėjusi toli mano širdis ! Tokia neatlaidi, kerštinga ir niurgzli, kad net gėda Tau , Viešpatie, prisipažinti. Tačiau tikiu Tavimi ir nuoširdžiai prašau: sustiprink mane. Atleidžiu visiems, net didžiausiems savo skriaudikams. Tik padėk man nugalėti save: numaldyk manyje tą ikyrų, „kampuotą „ norą keršyti, neatleisti, už smūgį atsilyginti smūgiu, už dantį – dantimi. Todel padėk, Viešpatie, įveikti šį mano sieloje slypintį prieštaringą jausmą, vis skaitantį ginčytis, nenusileisti, kelti galvą, vaidytis, priešintis, nerimauti. Juk Tavo Sūnus, būdamas Dievas, buvo sutryptas, sudaužytas, paniekintas ir leisgyvis ant kryžiaus pakabintas. Tad išvyk iš mano sielos tą pragaištingą juodą jėgą. Pats jos niekaip neįveikiu. Tu gali pagelbėti. Tas demoniškas priešgynavimas, nenoras pakliusti mane pernelyg dažnai įveikia. Todel tegyvena mano širdyje atlaidumo saulė, kaitinima Tavosios meilės spindulias, besisemianti jėgų bei šviesos iš Tavo didybės. Mokyk mane visus mylėti ir visiems atleisti, kaip atleido Tavo Sūnus....
659,085 unique visits