June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. balandžio 4d.
AVP:2010m. balandžio 4d.
I-oji VELYKŲ SAVAITĖ - balandžio 5d.– 11d.
Atliepiamoji psalmė: "Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes!"

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. 04.05 - 10:00 – už Godą Rudinskienę - Lidijos Ptašinskienės  auka
Ant. 04.06 - 10:00 - už Godą Rudinskienę - Emilijos ir Juozo Paunksnių auka
Tre. 04.07 - 10:00 - už Petrą Piečaitį - Jono Valiulio auka
Ket. 04.08 - 10:00 - už Godą Rudinskienę – Algimanto ir Anitos Ptašinskų auka
Pen. 04,09 - 10:00 - už Algimantą Lastauską  - K. Baltrukonis auka
Šeš. 04.10 - 17:00 - už Marion Milerienę – vyro Alfonso auka
Sek. 04.11 - 9:00 – už Godą Rudinskienę – Reginos Pocauskienės auka
Sek. 04.11 - 10:30 - Šventas Rožančius
Sek. 04.11 - 11:00 - už Tėvą Joną Kubilių – Petro ir Julijos Adamonių auka

Bažnyčiai aukojo:

W.K.Gentemann 1000,00 dol., J.Mališka 500,00 dol., A.Morkūnas 275,00 dol., A.Mileris 220,00 dol.;
po 200,00 dol. - I.Mališka, N.Jakonis, R.Rudinskas;
po 25 dol. Parapijos mokestis - A.Keturka, I.Mališka, J.J.Remeikis, A.Morkunas, W.K.Gentemann;

Kovo 21, 2010 rinkliava: 441,27 dol.; Žvakės ir Palmės: 165,50 dol.
po 20 dol. - E.R.Verbylai, S.Vasiliauskas, A.Jungmeisteris, N.Jungmeisteris, C.J.Anonymous;
po 10 dol. - S.J.Naruševičiai, D.Staškevičienė, I.Mališka, G.Kudžmienė, Z.H.Lapinai, L.E.Dainiai, S.Baršauskienė, A.Povilaitienė, A.Mileris, A.Z.Burkšaitis, J.Valiulis, R.D.Staškevičiai, B.Rupšienė, R.Pocauskienė, C.A.Constantin, V.L.Stankevičiai, D.Urbonavičius, A.Zabiela, A.A.Zicha;
po 5 dol. –  A.Piešina, A.Vaičekauskienė, J.Blauzdžiūnienė, J.Kisielaitis, I.Valkauskienė, A.Rašytinienė, P.Bourassa, Alexas Piešina, Mr.Mrs.V.Givis, K.Krisčiokaitis, V.Remeikis, J.J.Remeikis

Skelbimai
******
Šeštadienį balandžio 10 d. 15:00 val. bus pakrikštytas Adam Gabriel Abre-Givis, mūsų parapiečių Vytauto ir Anitos Givių anūkas.
******
Šiandien po Velykų Mišių kviečiame visus į parapijos salę vaišėms ir pabendravimui – dėkojame parapijos komitetui ir visiems kurie prisidejo prie šios dienos pasisekimo.
******
Atvelykyje mūsų baznyčioj Šv. Mišios 11 val. bus be choro. Šv. Kazimiero bažnyčioj bus Kantatos giedojimas per Mišias ir po to pietūs salėje. Organizuoja Montrealio Lietuvių Choras.
******
Mirė Stasys Jaugelis kovo 22 d. 2010 m. Delta, B.C.
******
Taksų  kvitus už 2009 metus galima gauti klebonijoje trečiadieniais iš ryto arba sekmadieniais po Šv. Mišių. Kreipkitės į Heraldą Celtorių
******

Meditacija apie Tėve Mūsų
Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams
Tokia jau maža, apkerpėjusi toli mano širdis ! Tokia neatlaidi, kerštinga ir niurgzli, kad net gėda Tau , Viešpatie, prisipažinti. Tačiau tikiu Tavimi ir nuoširdžiai prašau: sustiprink mane. Atleidžiu visiems, net didžiausiems savo skriaudikams. Tik padėk man nugalėti save: numaldyk manyje tą ikyrų, „kampuotą „ norą keršyti, neatleisti, už smūgį atsilyginti smūgiu, už dantį – dantimi. Todel padėk, Viešpatie, įveikti šį mano sieloje slypintį prieštaringą  jausmą, vis skaitantį ginčytis, nenusileisti, kelti galvą, vaidytis, priešintis, nerimauti. Juk Tavo Sūnus, būdamas Dievas, buvo sutryptas, sudaužytas, paniekintas ir leisgyvis ant kryžiaus pakabintas. Tad išvyk iš mano sielos tą pragaištingą  juodą  jėgą. Pats jos niekaip neįveikiu. Tu gali pagelbėti. Tas demoniškas priešgynavimas, nenoras pakliusti mane pernelyg dažnai įveikia. Todel tegyvena mano širdyje atlaidumo saulė, kaitinima Tavosios meilės spindulias, besisemianti jėgų bei šviesos iš Tavo didybės. Mokyk mane visus mylėti ir visiems atleisti, kaip atleido Tavo Sūnus....
659,095 unique visits