June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. kovo 28d.
AVP:2010m. kovo 28d.
DIDŽIOJI SAVAITĖ kovo 29d. – balandžio 4d. Verbų Sekmadienis
Atliepiamoji psalmė: "O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?"

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 03.29 - 10:00 - už Jaunių Kuncaitį - Reginos Piečaitienės auka
Ant. - 03.30 - 10:00 - už Godą Rudinskienę - Aldonos Otto auka
Tre. - 03.31 - 10:00 - už Godą Rudinskienę - KLKM Draugijos, Montrealio skyriaus auka
Ket. - 04.01 - 18:00 - Didysis Ketvirtadienis - už Joseph ir Vera Anužius - Rosės Geležiūnienės auka
Pen. - 04.02 - 17:30 - Kryžiaus kelias
Pen. - 04.02 - 18:00 - Didžiojo Penktadienio pamaldos
Šeš. - 04.03 - 17:00 - Didysis Šeštadienis - už Marion Milerienę - Givių šeimos auka
Sek. - 04.04 - 07:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 04.04 - 08:00 - Velykų Sekmadienis - už Albertą Jonelį (10 metų) - žmonos ir vaikų auka

Bažnyčiai aukojo:
KLKM Draugiją 200,00 dol.; R.Piečaitienė 100,00 dol.; J.Blauzdžiųnienė 75,00 dol.;
po 25 dol. Parapijos mokestis - D.Baltrukonis, R.Piečaitienė, D.Urbonavičius, B.Niedvaras, G.Niedvaras, A.J.Staškevičiai, I.Valkauskienė, A.D.Skučiai, J.Piečaitis, J.Blauzdžiųnienė, A.Gustainienė;

2010m. kovo 21d. rinkliava:  287.00 dol.; Žvakės: 522,80

po 20 dol. - E.R.Verbylai, Č.D.Vasiliauskai;
po 10 dol. - S.J.Naruševičiai, D.Staškevičienė, I.Mališka, G.Kudžmienė, Z.H.Lapinai, L.E.Dainiai, S.Baršauskienė, A.Povilaitienė, A.Mileris, A.Z.Burkšaitis, J.Valiulis, R.D.Staškevičiai, B.Rupšienė, R.Pocauskienė;
po 5 dol. - A.Piešina, A.Vaičekauskienė, V.L.Stankevičiai, I.Valkauskienė, A.Rašytinienė, P.Bourassa, Alexas Piešina, Mr.Mrs.V.Givis, K.Baltrukonis

Skelbimai
******
Atvelykyje, balandžio 11 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje mūsų parapijos choras kartu su Montrealio Lietuvių choru ir Šv. Kazimiero parapijos choru giedos kantatą "Kryžių ir Rupintojėlių Lietuva" per 11 val. Šv.Mišias. Po Mišių parapijos salėje bus pietūs ir loterija paremti Montrealio Lietuvių Chorą, kaina  20.00 dol.
******
Taksų kvitus už 2009 metus galima gauti klebonijoje trečiadieniais iš ryto arba sekmadieniais po Šv. Mišių. Kreipkitės į Heraldą Celtorių
******
Meditacija apie Tėve Mūsų
Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams

Tokia jau maža, apkerpėjusi toli mano širdis ! Tokia neatlaidi, kerštinga ir niurgzli, kad net gėda Tau , Viešpatie, prisipažinti. Tačiau tikiu Tavimi ir nuoširdžiai prašau: sustiprink mane. Atleidžiu visiems, net didžiausiems savo skriaudikams. Tik padėk man nugalėti save: numaldyk manyje tą ikyrų, „kampuotą „ norą keršyti, neatleisti, už smūgį atsilyginti smūgiu, už dantį – dantimi. Todel padėk, Viešpatie, įveikti šį mano sieloje slypintį prieštaringą jausmą, vis skaitantį ginčytis, nenusileisti, kelti galvą, vaidytis, priešintis, nerimauti. Juk Tavo Sūnus, būdamas Dievas, buvo sutryptas, sudaužytas, paniekintas ir leisgyvis ant kryžiaus pakabintas. Tad išvyk iš mano sielos tą pragaištingą juodą jėgą. Pats jos niekaip neįveikiu. Tu gali pagelbėti. Tas demoniškas priešgynavimas, nenoras pakliusti mane pernelyg dažnai įveikia. Todel tegyvena mano širdyje atlaidumo saulė, kaitinima Tavosios meilės spindulias, besisemianti jėgų bei šviesos iš Tavo didybės. Mokyk mane visus mylėti ir visiems atleisti, kaip atleido Tavo Sūnus....
659,080 unique visits