June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. kovo 21d.
AVP:2010m. kovo 21d.
V-oji GAVĖNIOS SAVAITĖ 2010m. kovo 22d. – 28d.
Atliepiamoji psalmė: „ Tikrai mums Viešpats stebūklą padarė, mus aptvindė linksmybe. „

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 03.22 - 10:00 - už Leoną Gustą - duktės Kristinos auka
Ant. - 03.23 - 10:00 - už Julių Petkauską ir Danutę Petkauskienę - Sigitos auka
Tre. - 03.24 - 10:00 - už Jaunių Kuncaitį - Naruševičių šeimos auka
Ket. - 03.25 - 10:00 - už Stanislovą Morkųną - Marijos Morkūnienės auka
Pen. - 03.26 - 10:00 - už Adomą Lemanavicių - Marijos Morkunienės auka
Šeš. - 03.27 - 17:00 - už Maria Taddeo - sūnaus Michele Taddeo auka
Sek. - 03.28 - 09:00 - už Justą Kudabą ir Domicelę Mišeikytę, Donaldo Gedriko auka
Sek. - 03.28 - 10:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 03.28 - 11:00 - už Valkauskų šeimos mirusius - Irenos Valkauskienės auka

2010m. kovo 14d. rinkliava: 274,41. – Žvakės: 68,61 dol.

Bažnyčiai aukojo
P.Brikis 200,00 dol. B.Rupšienė 175,00 dol. po 100,00 dol.  G.Dainius, P.Mileris ir 100,00 dol. už laidotuves, po 75,00 dol. Alfredas Piešina, M.Morkųnienė po 25 dol Parapijos mokestis M.Morkūnienė, P.Brikis, B.Rupšienė, P.Mileris, Vida Remeikienė, Alfredas Piešina
po 20 dol. E.R.Verbylai, S.A.Staškevičiai
po 10 dol. S.J.Naruševičiai, D.Staškevičienė, I.Mališka, G.Kudžmienė, P.Girdžius, Z.H.Lapinai, L.E.Dainiai, S.Baršauskienė, V.L.Stankevičiai, A.Povilaitienė, A.Mileris, A.Z.Burkšaitis
po 5 dol. – A.Piešina, A.Vaičekauskienė, J.Blauzdžiųnienė, I.Valkauskienė, A.Mileris, Vida Remeikienė, A.Rašytinienė, P.Bourassa, L.V.Stankevičiai, Alexas Piešina

Skelbimai

******

Šiandien po Šv. Mišių parapijos salėje bus jaunimo susirtinkimas.

******

Ateinantį  sekmadienį 11 val. Iš ryto. Bus verbų procesija bažnyčioje.

******

Taksų  kvitus už 2009 metus galima gauti klebonijoje trečiadieniais iš ryto arba sekmadieniais po Šv. Mišių. Kreipkitės į Heraldą Celtorių

******

Meditacija apie Tėve Mūsų

Ir atleisk mūsųkaltes

Kas galės ištverti, kas galės pasiekti tas dangiškąsias buveines, Tavo rūpestingai parengtas ir jau nekantriai laukiančias gyventojų, jei, Viešpatie, neatleisi mūsų kalčių ?! Juk gerai žinai – esu nusidėjėlis, nevertas net akių į Tave pakelti, ne vertas net Tavo vardo ištarti. Bet pasitikiu Tavo gailestingumu. Pasitikiu.  Juk nėra tokios kaltės, nėra tokio nusidėjimo, kurio Tu neatleistum. Net jei viso pasaulio kaltėmis būčiau susitepęs, bet prašyčiau atleisti.  Tu ir tuomet išklausytum. Būtum atleidęs ir Judui, bei tas neprašė. Nesigailėjo. Tad neatstumk šįkart manęs. Dovanok, pasigailėk ir suteik jėgų, šviesos, sustiprink mano ryžtą bei valią, kad daugiau nenusikalsčiau.
659,055 unique visits