June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. sausio 31d.
AVP:2010m. sausio 31d.
IV-as EILINIO LAIKO SAVAITĖ 2010m. sausio 31d.
Atliepiamoji psalmė: "Šlovins mano burna, Viešpatie, tavo pagalba."

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 02.01 - 10:00 – už Praną Shulte - Piešinų šeimos auka
Ant. - 02.02 - 10:00 - už Aleksą Mankų - A. Rašytinienės auka
Tre. - 02.03 - 10:00 - už Stefaniją Meškauskienę – Piešinų šeimos auka
Ket. - 02.04 - 10:00 - Lelių šeimos mirusius – S. Ališauskienės auka
Pen. - 02.05 - 10:00 - už Aleksą Mankų – Petro ir Julijos Adamonių auka
Šeš. - 02.06 - 17:00 - už Aleksą Mankų – Mr. Mrs. Streete auka
Sek. - 02.07 - 09:00 – už Augustiną Ališauską – Stasės Ališauskienės auka
Sek. - 02.07 - 10:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 02.07 - 11:00 - už Vytautą Remeiką (40 metų) – Rimo Keturkos auka auka

sausio 24d. rinkliava: 210,45 dol.; Žvakės: 61,00 dol.

Bažnyčiai aukojo
50 dol. Z.H.Lapinai
po 25 dol.: Parapijos mokestis - Z.H.Lapinai;
po 20 dol.: E.R.Verbylai;
po 10 dol.: B.Rupšienė, L.E.Dainiai, Z.H.Lapinai, A.Z.Burkšaitis, P.Girdžius, S.A.Staškevičiai, V.Žitkus, S.J.Naruševičiai;
po 5 dol.: Alex Piešina, P.Bourassa, V.Givis, C.A.Constantin, A.Vaičekauskienė, I.Valkauskienė, J.Blauzdžiūnienė, A.M.Mileriai, A.Zabiela.


Skelbimai
Vasario 16–tosios minėjimas šiais metais bus sekmadienį vasario 14d. parapijos salėje po Šv. Mišių. Bus programa ir kavutė.

Montrealio Neringos ir Mindaugo Šaulių Kuopa ruošia "BLYNŲ" Ballių – vasario 7d. – AVP salėje, po Šv. Mišių. Įėjimas 15,00 dol.
Kviečiame visus.

Nidos Žvėjų Klubos susirinkimas kovo 21 d. po Šv. Mišių parapijos salėje. Bus nariams susirinkimas ir pietūs.


Meditacija apie Tėve Mūsų

Duok mums šiandien

Žmogui reikia maitintis, gyventi, dirbti. Tad nepyk, neįžeisk, Viešpatie, kad mes prašome, kaulyte kauliame: duok, išgirsk, išklausyk, padaryk. Lyg savo kalboje ir širdyje mes neturėtume kitokių žodžių bei jausmų! Taip, nevalia Tau įsakinėti, nevalia reikalauti nei įkirėti. Aš be paliovos kartoju savo prašymus: i š k l a u s y k. Žinoma, tik prašau, kad išklausytum. Juk ne man vienam tos duonos reikia. Visi žemėje esame susieti vieni su kitais, nematomais ryšias susaistyti. Vienas no kito priklausome. Tad ir prašome už visus ir su visais: duok mums. Juk praeitis ir ateitis  - ne mūsų valioje. Todel dabar, nors šiandien, duok mums tos duonos. Duok kad nereikėtų alkti, kad pajėgtume atlikti savo pareigą, Tau kuo uoliau tarnauti, būti ištikimi, kad ir toliau pasiliktume Tavo malonėje.
659,048 unique visits