June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. sausio 24d.
AVP:2010m. sausio 24d.
III-oji EILINIO LAIKO SAVAITĖ 2010m. sausio 24d.
Atliepiamoji psalmė: "Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas."

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 01.25 - 10:00 – už Aleksą Mankų - R.Geležiūno ir šeimos auka
Ant. - 01.26 - 10:00 - už Aleksą Mankų - S.P. Geležiūnų auka
Tre. - 01.27 - 10:00 - už Aleksą Mankų - Mėta Linkus auka
Ket. - 01.28 - 10:00 - už Aleksą Mankų – Joe ir Dana Mozūraitis auka
Pen. - 01.29 - 10:00 - už Juliją Žemgulytę–Mickienę – sunaus Antano auka
Šeš. - 01.30 - 17:00 - už Antaną Polichauska – Loretos Polichauskaitės auka
Sek. - 01.31 - 09:00 – už Aleksą Mankų – Rima Ramanauskas auka
Sek. - 01.31 - 10:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 01.31 - 11:00 - už Arvydo Morkūną ir Antaną Morkūną – Aldonos Morkūnienės auka

Sausio 17d. rinkliava: 250,72 dol.; Žvakės: 32,30 dol.

Bažnyčiai aukojo:
po 100 dol. – J.Adams, A.Mankienė;
30 dol. - S.Baršiauskienė;
po 25 dol. - Parapijos mokestis - A.Z.Burkšaitis, A.A.Zicha, A.Portwine, A.Vaičiakauskienė, L.Polichauskaitė, J.Adams, S.Baršauskienė, K.N.Baršauskai;
po 20 dol. - Č.D.Vasiliauskai, S.J.Naruševičiai, E.R.Verbylai;
po 10 dol. - G.Kudžmienė, B.Rupšienė, L.E.Dainiai, Z.H.Lapinai, I.Mališka, A.M.Mileriai, D.R.Staškevičiai, A.Z.Burkšaitis, P.Girdžius, D.Staškevicienė, N.Jakonienė;
po 5 dol. – A.Piešina, Vida Remeikienė, A.Rašytinienė, P.Bourassa, V.Givis, A.Piešina, C.A.Constantin, A.Vaičekauskienė.

Skelbimai

Vasario 16 – tosios minėjimas šiais metais bus sekmadienį vasario 14 d. parapijos salėje po Šv, Mišių. Bus programa ir kavutė.

Montrealio Neringos ir Mindaugo Šaulių Kuopa ruošia “BLYNŲ“ Ballių – vasario 7 d. – AVP salėje, po Sv Mišių. Įėjimas 15,00 dol.
Kviečiame visus.

Parapijos komiteto susirinkimas sausio 30d. 1:00v.p.p. Klebonijoje.

Kasmet Montrealio arkivyskopija sunčia Misionerius aplankyti parapijas.Ateinantį sekmadienį, sausio 31 d., dvi vienolės “ soeurs Franciscaines missionaires de Marie “ dalyvaus 11 val. Ryto Šv. Mišiose. Prieš Mišias jos dalins vokus kuriose parapiečiai galės savo aukas įdėti per rinkliavą, padėti jų misijai. Taip pat , vieną iš jų, kuri vadinasi Soeur Lucille Viau, kalbės bažnyčioje angliškai per Šv. Mišias apie jų misiją:  “evangelizuoti pasaulį ir supasaulinti meilę “.Taip pat ji mums primins kad “ tikrasis turtas turi būti padalintas tarp visų, ir kuris mus auklėja ir šviečia tautoms, yra mūsų širdies turtas “. Po Mišių Soeur Lucille ir Soeur Milia nueis į parapijos salę pabendriauti su mumis. Bukime dornūs ir dalyvaukime.
659,083 unique visits