June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. sausio 17d.
AVP:2010m. sausio 17d.
II-oji EILINIO LAIKO SAVAITĖ 2010m. sausio 17d.
Atliepiamoji psalmė: "Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus"

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 01.18 - 10:00 -
Ant. - 01.19 - 10:00 -
Tre. - 01.20 - 10:00 -
Ket. - 01.21 - 10:00 -
Pen. - 01.22 - 11:00 - už Vincą Jancevičių – E. Jancevičienės auka
Šeš. - 01.23 - 17:00 -
Sek. - 01.24 - 09:00 -
Sek. - 01.24 - 10:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 01.24 - 11:00 - už Juoza ir Marytę Givius – sūnaus Vytauto ir šeimos auka

2010m. sausio 10d. rinkliava : 291,55 dol.; Žvakės: 57,65 dol.

Bažnyčiai aukojo
J.Paunksnis - 500,00; P.Girdžius – 50,00; V.Žitkus 100,00;
po 25 dol. Parapijos mokestis - A.Povilaitienė, L.Stankevičius, J.Paunksnis, P.Girdžius, Alexas Piešina, V.Žitkus;
po 20 dol. A.Jurenas, C.Jakubonis, S.A.Staškevičiai;
po 10 dol. G.Kudžmienė, B.Rupšienė, A.A.Zicha, A.Povilaitinė, L.E.Dainiai, Z.H.Lapinai, I.Mališka, A.Z.Burkšaitis, D.Staškevicienė. P.Girdžius, N.Jakonienė, J.Valiulis, V.Valiulis;
po 5 dol. A.Piešina, Vida Remeikienė, A.Rašytinienė, P.Bourassa, V.Givis, J.Blauzdžiūnienė, A.Piešina, A.Zabiela, V.L.Stankevičiai, A.Vaičekauskienė, I.Valkauskienė.

Skelbimai

Vasario 16 – tosios minėjimas šiais metais bus sekmadienį vasario 14 d. parapijos salėje po Šv, Mišių. Bus programa ir kavutė.

Montrealio Lietuvių Choras pradėjo repeticijas Dainų Šventej Toronte liepos menesį,  kviečia senus ir naujus daininkus dalyvauti.

Montrealio Neringos ir Mindaugo Šaulių  Kuopa ruošia “BLYNŲ “ Balių – vasario 7 d. – AVP salėje , po Sv Mišių. Įėjimas 15,00 dol.

Meditacija apie Tėve Mūsų

Kasdieninės mūsų  duonos

Kaip reikalinga, Viešpatie, toji duona ! Kokia ji būtina ! Juk kasmet dėl maisto stokos, iš bado, pasaulyje miršta daugiau nei dešimt milijonų vaikų. Koks aš laimingas, kad esu apsirengęs, sotus. Tačiau ir ateityje man reikės duonos. Tos duonos reikia man ir dar milijardams. Ant mūsų stalo duona kasdien pariekta; ją valgydami net  nesusimąstome, kiek ir kam jos trūksta. Tačiau kaip milijonams į mane panašių stinga dangiškosios ANGELŲ DUONOS, KURIĄ, gal ir nevetai, aš vis dėlto išdrįstu priimti...

Duok, Aukščiausiasis, tiek pasauliui, tiek mano tautai kasdienės duonos ir pjūties darbininkų, kad jų niekur nepritrūktų, kad visur jie galėtų dalyti Tavo dangiškąją Duoną. Be to, kad ji būtų paimama švariomis, tyromis rankomis ir atiduodama tyroms, tinkamai pasirengusioms širdims, kad būtų svetingai, šiltai, deramai įvertinta ir pagerbta.
659,056 unique visits