Skip to content

2012 Baltic Artists’ Exhibition – Sept. 21 – 28, 2012

by admin on August 25th, 2012

Montreal-io Baltų Meno Draugijos (Baltic Artists Association) 10-toji metinė paroda vyks š.m. rugsėjo 21 – 28 d.d., Atelier Quartz galerijoje – 51, rue Westminster Ave. N., Montreal West, netoli sankryžos su Sherbrooke gatvės vakariniu galu. Paroda bus atidara visuomenei kasdien nuo 10:00 val. ryto iki 5:00 val. po pietų, išskyrus pirmadienį kai galerija uždaryta. Parodos atidarymas su vaišėmis bus penktadieni, rugsėjo 21d. nuo 6:00 iki 9:00 val. v.v.. Įėjimas nemokamai. Smulkesnių žinių apie galeriją galima rasti www.atelierquartz.beatnikcafe.net tinklalapyje.

Ši draugija, kuri buvo įsteigta 2001 metais, yra vienintelė kuri Montrealyje sujungia visų trijų baltų tautų kolonijų narius. Draugijos tinklalapis yra www.balticartistsmtl.ca. Š.m. parodoje dalyvauja 16 lietuvių, latvių ir estų dailininkų/ių bei fotografių. Įvykis yra gera proga Montreal-io visuomenei susipažindinti su Baltų kurybiniais gabumais ir ta pačia proga atšvesti šią svarbią sukaktį.

From → Naujienos

Comments are closed.