Skip to content

Gyčio Vazalinsko Dailės Paroda

by admin on April 2nd, 2012

Dailininko Gyčio Vazalinko tapybos paroda „John Vazalinskas – Réflexions“ vyks š.m. gegužės mėnesio 8 – 19 d.d. Galerie Mile End, avenue du Parc (tarp Fairmount ir St-Viateur), Montrealio miesto centre. Daugiau žinių apie dailininką ir jo kūrinius galima rasti jo tinklalapyje www.vazart.ca o apie galeriją tinklalapyje www.ame-art.com . Penktadieniais ir šeštadieniais paroda vyks nuo 12 val. iki 8 v.v., o nuo sekmadienių iki ketvirtadienių nuo 12 val. iki 6 v.p.p. Atidarymas su vaišėmis bus nuo 6 iki 9 v.v. penktadienį, gegužės 11.

Montrealiečiams gerai pažįstamas dailininkas parodys 30 paskutinių naujausių aliejaus kūrinių. Tarp jų bus galima matyti populiarių Montrealio miesto ir įvairių gamtos vaizdų, tapytų vietoje arba dailininko studijoje. Lietuviai, įpratę matyti dailinko kūrinius LITO kalendoriuose, baltiečių ar kitų draugijų meno parodose, kviečiami apsilankyti ir įvertinti platesnį jo kūrybos pristatymą.

From → Naujienos

Comments are closed.