Skip to content
Tags

Lito naujienos:

by admin on February 5th, 2011
  • Metinis Visuotinis nariu susirinkimas numatomas sekmadieni, balandzio 17 d., 12 val. Ausros Vartu parapijos saleje. Registracija prasides nuo 11:30 v.r.
  • Nuo vasario menesio LITAS dirba Ausros Vartu parapijos klebonijoje, 1465 de Seve. Darbo valandos nepasikeite.

From → Litas, Naujienos

Comments are closed.